Vol.005 ~ Nâng Cấp Mặt Ca Lăng Màu Đen

Cùng với việc nâng cấp hệ thống camera 360 thì việc nâng cấp ca lăng màu đen bóng cũng là “một công đôi việc”, ca lăng đen bóng giúp cho phiên bản M-Sport trở nên mạnh mẽ và phong cách hơn.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *